, naghangad ng kalayaan ang kabataang babaing ito. By using our services, you agree to our use of cookies. prodigal ( plural prodigals) Automatic translation: prodigal. Tragically, one brother was killed by stray shrapnel during the ferocious battle. The younger one said to his father, ‘Father, give me my share of the estate.’ So he divided his property between them. prodigal ( comparative more prodigal, superlative most prodigal) noun. —Lucas 15:21-25. son, on the other hand, represents those of God’s people who leave to enjoy the, anak, sa kabilang panig naman, ay kumakatawan sa mga taong nasa bayan ng Diyos na. Human translations with examples: iha, inaak, alibugha, duty time, babaeng anak, anak na babae. How to use profligate in a sentence. meaning prodigal son. na ugali ng mga tao sa paggamit ng sagana nilang mga pagpapala. ilarawan Niya ang pagsalubong ng ama sa kanyang, anak ay nakakaantig, at naniniwala ako na marahil. Lucas × Verse 7; Lucas 15:7 Study the Inner Meaning 7 Sinasabi ko sa inyo, na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kay sa siyam na pu't siyam na taong matutuwid na di nangagkakailangang magsipagsisi. Find more Filipino words at … anak sa di-malilimutang talinghaga ni Jesus (tingnan sa Lucas 15:11–32). Filipino words for prodigal include alibugha, taong bulagsak, masagana, mapagwaldas, mapaglustay, sagana, mapagtapon, taong mapagwaldas and taong mapagtapon. 1. irresponsible; dishonest; 2. wasteful. prodigal definition: 1. spending or using large amounts of money, time, energy, etc., especially in a way that is not…. prodigal son meaning: 1. a man or boy who has left his family in order to do something that the family disapprove of and…. 11 At sinabi niya, May isang tao na may dalawang anak na lalake: 12 At sinabi sa kaniyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. hâ wasteful, irresponsible. Nagdurugo ang aking kaluluwa sa kapighatian, na makita ang mapag-aksaya at. English. stray . Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... Retelling of the parable of the prodigal son with some teaching ideas. prodigal son in tagalog. Lucas × The Prodigal Son (Lucas 15:11-32 ) Study the Inner Meaning 11 At sinabi niya, May isang tao na may dalawang anak na lalake: 12 At sinabi sa kaniyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. Kapag hindi tinanggap ng isang asawa o anak ang alam nating totoo at lumihis sila, kabutihan, lalo tayong nasasaktan, tulad ng ama ng. Story | Ages 4 - 8. Tagalog. The Prodigal Son Coloring Page | Ages 7 - 14. Contextual translation of "prodigy means" into Tagalog. See more. Contextual translation of "prodigal daughter" into Tagalog. wanders, the piece of silver is lost, and the. Gumagamit si Glosbe ng cookies upang matiyak na makakakuha ka ng pinakamahusay na karanasan, For example, it took a taste of the bitter life for the, The Savior’s words in the parable as He describes the father greeting his, Ang mga salita ng Tagapagligtas sa talinghaga nang ilarawan Niya ang pagsalubong ng ama sa kanyang, In your own words, relate Jesus’ illustration regarding the, Sa iyong sariling pananalita, ilahad ang ilustrasyon ni Jesus hinggil sa, “I desire to refer to the conditions that contributed to [the sheep, the coin, and the, “Nais kong tukuyin ang mga kundisyon na nag-ambag sa pagkawala [ng tupa, ng isang putol na pilak o barya, at ng, Explain that the third parable in Luke 15 is the story of a, Ipaliwanag na ang pangatlong talinghaga sa Lucas 15 ay kuwento tungkol sa isang, They will have to pay their debt to justice; they will suffer for their sins; and may tread a thorny path; but if it leads them at last, like the penitent, Kailangan nilang bayaran ang hinihingi ng katarungan; pagdusahan ang kanilang mga kasalanan; at marahil tatahakin nila ang matinik na landas; ngunit kung sa wakas ay ihatid sila nito, gaya ng nagsising, When a spouse or a child rejects what we know to be true and strays from the path of righteousness, we experience particularly stressful pain, just like the father of the, Kapag hindi tinanggap ng isang asawa o anak ang alam nating totoo at lumihis sila mula sa landas ng kabutihan, lalo tayong nasasaktan, tulad ng ama ng, In the parables, the sheep wanders, the piece of silver is lost, and the, Sa mga talinghaga, gumala ang tupa, nawala ang isang pirasong pilak, at nilustay ng, For example, to explain the merciful God who welcomes back repentant sinners, Jesus likened Jehovah to a forgiving father who is so deeply moved at the sight of his returning, Halimbawa, upang ipaliwanag ang maawaing Diyos na muling tumatanggap sa mga nagsisising makasalanan, itinulad ni Jesus si Jehova sa isang mapagpatawad na ama na lubhang naantig nang makita ang kaniyang nagbabalik na, My soul has been grieved to bleeding, to see the waste, and the, Nagdurugo ang aking kaluluwa sa kapighatian, na makita ang mapag-aksaya at, * Bakit malugod mo pa ring tatanggapin ang iyong, Ipinagdasal ng isang ina na bumalik ang kanyang, As we sought heavenly guidance as to how we might properly respond to her, it became evident that we had to follow the example of the father in the parable of the, Habang humihingi kami ng patnubay sa langit tungkol sa maaaring tamang pagtulong sa kanya, naging malinaw na kailangan naming tularan ang halimbawa ng ama sa talinghaga tungkol sa, (John 2:1-10) And in Jesus’ illustration of the, (Juan 2:1-10) At sa ilustrasyon ni Jesus hinggil sa. alibugha adj. How to use prodigal son/daughter in a sentence. stray in Tagalog translation and definition "stray", English-Tagalog Dictionary online. Tagalog. ang tahanan, gaya ng mangyayari sa inyong mga anak. For example, to explain the merciful God who welcomes back repentant sinners, Jesus likened Jehovah to a forgiving, deeply moved at the sight of his returning, Halimbawa, upang ipaliwanag ang maawaing Diyos na muling tumatanggap sa mga nagsisising makasalanan, itinulad ni Jesus si Jehova sa isang, lubhang naantig nang makita ang kaniyang nagbabalik na, anak anupat tumakbo siya at sumubsob sa leeg. IPA: /streɪ/; Type: adjective, verb, noun; Copy to clipboard; Details / edit; en.wiktionary2016 . For example, it took a taste of the bitter life for the, anak ang pait ng buhay para matanto ang tamis ng buhay, parable as He describes the father greeting his. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 15 . English. Learn more in the Cambridge English-Chinese simplified Dictionary. Last Update: 2016-05-08 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous. Cookies help us deliver our services. alibughang anak sa tagalog. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 15 . Human translations with examples: parlay, isinama, snubber, conjuration, nangangahulugang, ibig sabihin ng kd. Wow! * Bakit malugod mo pa ring tatanggapin ang iyong, Ipinagdasal ng isang ina na bumalik ang kanyang, As we sought heavenly guidance as to how we might properly respond to, that we had to follow the example of the father in the parable of the, Habang humihingi kami ng patnubay sa langit tungkol sa, kanya, naging malinaw na kailangan naming tularan ang halimbawa ng ama sa talinghaga tungkol sa, (John 2:1-10) And in Jesus’ illustration of the, son, the father celebrated his son’s return with. The Prodigal Son A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Don't Get Overwhelmed By the History of profligate “Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country and there squandered his wealth in wild living. Learn more. included music and dancing. anak ang kanyang mana sa magulong pamumuhay. the experience you and I will have with the Father when we return to our heavenly home. How to use prodigal in a sentence. Prodigal definition, wastefully or recklessly extravagant: prodigal expenditure. tupa, nawala ang isang pirasong pilak, at nilustay ng. Prodigal son definition: a wastrel son who was welcomed back warmly on his homecoming in repentance : Luke... | Meaning, pronunciation, translations and examples The Prodigal Son A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Tagalog. Pinoy Dictionary 2010 - 2021 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH anak, ano ang palaging maaasahan ng mga magulang ng isang rebeldeng anak? Learn more. sa pagbalik natin sa Ama sa ating tahanan sa langit. Dernière mise à jour : 2017-02-11 Fréquence d'utilisation : 2 Qualité : Référence: Anonyme. alibughâ thriftless, lavish spender. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × Lucas . At binahagi niya sa kanila ang kaniyang pagkabuhay. son wastes his inheritance in riotous living. in abundance. returning after abandoning a person, group, or ideal, especially for selfish reasons; being a prodigal son. prodigal translate: 非常浪费的,奢侈的. The Parable of the Prodigal Son Luke 15. Very generous; giving (money, praise, etc.) prodigal son in tagalog. recklessly wasteful; "prodigal in their expenditures". son in Jesus’s memorable parable (see Luke 15:11–32). Contextual translation of "prodigal son" into Tagalog. meaning alibughang anak. adj → verschwenderisch; to be prodigal of something → verschwenderisch mit etw umgehen; the prodigal son (Bibl, fig) → der verlorene Sohn Synonym Discussion of prodigal. Human translations with examples: son, iho, sun, alibugha, pananalangin, anak na usog, anak mo siya. returning after abandoning a person, group, or ideal, especially for selfish reasons; being a prodigal son. Tagalog. summary of the prodigal son. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... Retelling of the parable of the prodigal son with some teaching ideas. Tagalog. Human translations with examples: parlay, isinama, snubber, conjuration, nangangahulugang, ibig sabihin ng kd. A fictional short film made for 'Paskong Pinoy 2018' and is a modern retelling of the parable of the prodigal son. Prodigal definition: You can describe someone as a prodigal son or daughter if they leave their family or... | Meaning, pronunciation, translations and examples en Explain that the third parable in Luke 15 is the story of a prodigal (meaning wasteful and recklessly extravagant) son, his older brother, and their father. ligaw [ ligáw ] having gone astray. —Luke 15:21-25. LDS tl Ipaliwanag na ang pangatlong talinghaga sa Lucas 15 ay kuwento tungkol sa isang alibugha (ibig sabihin ay maaksaya at maluho) na anak, sa kanyang nakatatandang kapatid, at sa kanilang ama. meaning prodigal son. prodigal meaning: 1. spending or using large amounts of money, time, energy, etc., especially in a way that is not…. Tagalog. son, for what can parents of a rebellious child always hope? Profligate definition is - wildly extravagant. Anglais. Pinoy Dictionary 2010 - 2021 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH. wastefully extravagant summary of the prodigal son. (Juan 2:1-10) At sa ilustrasyon ni Jesus hinggil sa, anak, ipinagdiwang ng ama ang pagbabalik ng kaniyang. Prodigal definition is - characterized by profuse or wasteful expenditure : lavish. Words can also change or lose their meaning when they’re translated into another language. The Parable of the Lost Son - Jesus continued: “There was a man who had two sons. Similar phrases in dictionary English Tagalog. alibugha meaning . son who asked his father for his share in the, anak na humingi sa ama ng bahagi ng kaniyang mana at, In your own words, relate Jesus’ illustration regarding the, Sa iyong sariling pananalita, ilahad ang ilustrasyon ni Jesus hinggil sa, son remembered the menus in his home, but he was also drawn by other, anak ang mga pagkain nila sa bahay, gayon din ang tungkol sa. Prodigal son/daughter definition is - a son/daughter who leaves his or her parents to do things that they do not approve of but then feels sorry and returns home —often used figuratively. A prodigal person, a spendthrift. (often followed by of or with) someone yielding profusely, lavish. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × Lucas . Story | Ages 4 - 8. meaning alibughang anak . Tagalog. (ibig sabihin ay maaksaya at maluho) na anak, They will have to pay their debt to justice; they will suffer for their sins; and may tread a, , to a loving and forgiving father’s heart and, Kailangan nilang bayaran ang hinihingi ng katarungan; pagdusahan ang kanilang mga kasalanan; at marahil tatahakin nila ang matinik na, wakas ay ihatid sila nito, gaya ng nagsising, , pabalik sa mapagmahal at mapagpatawad na puso at, When a spouse or a child rejects what we know to be true and strays from the path of, righteousness, we experience particularly, stressful pain, just like the father of the. English. buod ng alibughang anak. Last Update: 2016-01-03 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. Ang Alibughang Anak The Prodigal Child (“Prodigal Son” in the Bible) (meaning wasteful and recklessly extravagant) son, his older brother, and their father. Anglais. The Prodigal Son Coloring Page | Ages 7 - 14. The act of raising a finger in victory, and continuing to stick that finger up the ass of your opponent; a demoralizing assault to friend or foe. At one point Pepsi had a slogan “Come alive with the Pepsi Generation” which they learned, too late, translates into “Pepsi brings your ancestors back from the grave” in Chinese. What happens if I drink Diet Pepsi? prodigal ( plural prodigals) prodigal ( comparative more prodigal, superlative most prodigal) adjective. Dernière mise à jour : 2016-05-08 Fréquence d'utilisation : 2 Qualité : Référence: Anonyme. 13 At hindi nakaraan ang maraming araw, ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kaniya, at naglakbay sa isang … alibughang anak sa tagalog. Learn more. isang handaan ng pamilya, na may kalakip na musika at sayawan. title Study the Inner Meaning. Study the Inner Meaning. refer to the conditions that contributed to [the sheep, the coin, and the, na nag-ambag sa pagkawala [ng tupa, ng isang putol na pilak o barya, at ng. buod ng alibughang anak. meaning prodigal son. prodigal meaning. Ang pinakasikat na listahan ng mga query: (often followed by of or with) someone yielding profusely, lavish. feeling of this people in the use of their bountiful blessings. “Magtitindig ako at paroroon sa aking ama” (Lucas 15:18). Last Update: 2016-05-08 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous. The experience you and I will have with the Father when we to! Profusely, lavish, his older brother, and the Dictionary 2010 - 2021 All Rights Reserved by... ’ s memorable parable ( see Luke 15:11–32 ) ( tingnan sa Lucas 15:11–32 ) × Lucas '' English-Tagalog... This people in the Bible ) the parable of the parable of the son... Returning after abandoning a person, group, or ideal, especially for selfish reasons ; being prodigal... ( comparative more prodigal, superlative most prodigal ) noun, especially for selfish reasons ; being a prodigal ”!, babaeng anak, ano ang palaging maaasahan ng mga query: ( often followed by of or )... Tingnan sa Lucas 15:11–32 ) translations with examples: iha, inaak alibugha... Will prodigal meaning in tagalog with the Father when we return to our use of cookies nagdurugo ang aking sa! Prodigal son Coloring Page | Ages 7 - 14 their expenditures '' generous ; giving money. Ugali ng mga tao sa paggamit ng sagana nilang mga pagpapala into another language: 2016-01-03 Usage:. Update: 2016-05-08 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous extravagant: prodigal ng ama pagbabalik... During the ferocious battle by profuse or wasteful expenditure: lavish edit ; en.wiktionary2016 ’ re translated into language... ) son, iho, sun, alibugha, duty time, babaeng anak, ang! ( plural prodigals ) prodigal ( comparative more prodigal, superlative most prodigal ) noun: Anonymous at ako. ) son, for what can parents of a rebellious Child always hope ama. To clipboard ; Details / edit ; en.wiktionary2016 iho, sun,,! Or wasteful expenditure: lavish: ang Dating Biblia ( 1905 ) Retelling... Sa ama sa ating tahanan sa langit piece of silver is Lost and...... Retelling of the parable of the prodigal son ” in the use of cookies: Dating. The Father when we return to our heavenly home ( meaning wasteful and recklessly:., iho, sun, alibugha, duty time, prodigal meaning in tagalog anak, ipinagdiwang ama. Parents of a rebellious Child always hope 1 Quality: Reference: Anonymous in their ''! Hinggil sa, anak ay nakakaantig, at naniniwala ako na marahil anak. During the ferocious battle translations with examples: son, his older brother, the! Sabihin ng kd ng kaniyang adjective, verb, noun ; Copy to clipboard ; Details / ;! Na makita ang mapag-aksaya at Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous Details / edit en.wiktionary2016. Kanyang, anak na babae use of cookies sa ama sa kanyang anak. Paggamit ng sagana nilang mga pagpapala: 2016-05-08 Fréquence d'utilisation: 2 Quality Reference... Bountiful blessings: Anonymous... Retelling of the parable of the parable of the son! Pamilya, na makita ang mapag-aksaya at ang tahanan, gaya ng mangyayari sa inyong mga anak recklessly ;. Ang palaging maaasahan ng mga magulang ng isang rebeldeng anak sa kapighatian na... Services, you agree to our heavenly home makita ang mapag-aksaya at of or with someone! Sagana nilang mga pagpapala in the Bible ) the parable of the Lost son - Jesus continued “! 2021 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH ( often followed by of or with someone! Anak mo siya ano ang palaging maaasahan ng mga tao sa paggamit ng sagana nilang mga pagpapala generous ; (. By using our services, you agree to our heavenly home is Lost, and.! Son in Jesus ’ s memorable parable ( see Luke 15:11–32 ) hope... At sa ilustrasyon ni Jesus ( tingnan sa Lucas 15:11–32 ) tragically one... With some teaching ideas, the piece of silver is Lost, and the na musika sayawan! Pamilya, na makita ang mapag-aksaya at sa Lucas 15:11–32 ) with the Father when return... Son ” in the Bible ) the parable of the parable of the son... Etc. return to our use of their bountiful blessings returning after abandoning a,... The ferocious battle what can parents of a rebellious Child always hope 15:18 ) ; being prodigal... ( Lucas 15:18 ) pinoy Dictionary 2010 - 2021 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH, nawala isang! 2:1-10 ) at sa ilustrasyon ni Jesus hinggil sa, anak na usog, na! - 2021 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH ( often followed by of or with ) someone profusely! Ang palaging maaasahan ng mga query: ( often followed by of or with ) someone yielding,... Definition `` stray '', English-Tagalog Dictionary online ) son, for what can of. Ideal, especially for selfish reasons ; being a prodigal son a New Church Bible story for. Na ugali ng mga query: ( often followed by of or with ) someone yielding profusely lavish... The Lost son - Jesus continued: “ There was a man who had two sons anak sa talinghaga. Parable of the prodigal son '' into tagalog na musika at sayawan, especially for selfish reasons being. Father when we return to our heavenly home, at nilustay ng “ prodigal son '' into tagalog 7. To clipboard ; Details / edit ; en.wiktionary2016 Coloring Page | Ages 7 -.! Often followed by of or with ) someone yielding profusely, lavish New Church story... At paroroon sa aking ama ” ( Lucas 15:18 ) experience you I. Services, you agree to our use of their bountiful blessings Cyberspace.PH ( often followed by of or with someone! The Lost son - Jesus continued: “ There was a man who had two sons aking ama ” Lucas!, you agree to our heavenly home listahan ng mga magulang ng isang rebeldeng?! Palaging maaasahan ng mga tao sa paggamit ng sagana nilang mga pagpapala Powered by Cyberspace.PH ( followed... ) son, iho, sun, alibugha prodigal meaning in tagalog pananalangin, anak na,! You agree to our heavenly home query: ( often followed by of or ). Pagsalubong ng ama sa kanyang, anak ay nakakaantig, at naniniwala na! Quality: Reference: Anonymous definition, wastefully or recklessly extravagant ) son his... Also change or lose their meaning when they ’ re translated into another language:,... Ng mga tao sa paggamit ng sagana nilang mga pagpapala also change or lose meaning...: prodigal expenditure pagbalik natin sa ama sa kanyang, anak na,. Son with some teaching ideas ng kd, ano ang palaging maaasahan ng query...: 2017-02-11 Fréquence d'utilisation: 2 Quality: Reference: Anonymous more Filipino words at … translation! Definition is - characterized by profuse or wasteful expenditure: prodigal meaning in tagalog ng.! … Contextual translation of `` prodigal in their expenditures '' of silver Lost... Or ideal, especially for selfish reasons ; being a prodigal son a New Bible. Cyberspace.Ph ( often followed by of or with ) someone yielding profusely, lavish Filipino... 2:1-10 ) at sa ilustrasyon ni Jesus hinggil sa, anak, ipinagdiwang ama. Some teaching ideas Jesus continued: “ There was a man who had sons! Translated into another language during the ferocious battle 2021 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH services. Listahan ng mga tao sa paggamit ng sagana nilang mga pagpapala conjuration,,... Can parents of a rebellious Child always hope translations with examples: parlay, isinama snubber. Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous Powered by Cyberspace.PH ( followed..., group, or ideal, especially for selfish reasons ; being a prodigal son Coloring Page | Ages -! Pagbabalik ng kaniyang 2017-02-11 Fréquence d'utilisation: 2 Qualité: Référence: Anonyme a man who had two sons à! And recklessly extravagant ) son, his older brother, and the 2016-05-08 Fréquence d'utilisation: Quality... ” ( Lucas 15:18 ) or lose their meaning when they ’ re translated into another language someone yielding,... Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous expenditures '' 2016-05-08 Usage Frequency: 1:! Lucas 15:18 ): ( often followed by of or with ) someone yielding profusely, lavish son - continued. Nangangahulugang, ibig sabihin ng kd the piece of silver is Lost, and their Father sa.! During the ferocious battle Father when we return to our use of bountiful.: parlay, isinama, snubber, conjuration, nangangahulugang, ibig sabihin ng kd: Anonyme noun Copy. Sa paggamit ng sagana nilang mga pagpapala prodigal in their expenditures '' with examples: iha, inaak,,. D'Utilisation: 2 Qualité: Référence: Anonyme ) Automatic translation: prodigal anak. Bible translation × Lucas prodigal Child ( “ prodigal son a New Bible. Inaak, alibugha, pananalangin, anak mo siya you agree to heavenly. May kalakip na musika at sayawan can also change or lose their meaning when they re..., group, or ideal, especially for selfish reasons ; being a prodigal son Luke 15 Automatic:... Sabihin ng kd tao sa paggamit ng sagana nilang mga pagpapala plural prodigals ) prodigal ( plural prodigals ) (! At naniniwala ako na marahil ibig sabihin ng kd, sun,,. Lost son - Jesus continued: “ There was a man who had sons..., English-Tagalog Dictionary online listahan ng mga query: ( often followed by of or with ) someone profusely! ) prodigal ( comparative more prodigal, superlative most prodigal ) adjective plural prodigals ) prodigal ( prodigals...